Бюджет та громадськість

Як проводиться медико-соціальна експертиза інвалідів, які перебувають в установах виконання покарань?

Експертиза в медико-соціальних експертних комісіях Міністерства охорони здоров'я України (далі - МСЕК) проводиться особам, інвалідність яким була встановлена до засудження. Експертиза інших засуджених інвалідів здійснюється лікарсько-трудовими комісіями (далі - ЛТК) відділів (відділень, груп) медичного обслуговування та контролю за санітарно-епідемічним станом територіальних органів правління Державного департаменту України з питань виконання покарань в
Автономній Республіці Крим та областях.

Експертиза проводиться в порядку визначеному Інструкцією про порядок проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, які відбувають покарання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, що затверджена Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров'я України 27 квітня 2000 року N 79/91.
Експертиза засудженого інваліда проводиться МСЕК після проведення повного і всебічного медичного обстеження з визначенням клініко-функціонального діагнозу та відновного лікування.
Обстеження та лікування проводиться не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення терміну інвалідності в лікувальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби.
Начальник медичної частини установи виконання покарань та слідчого ізолятору (далі - установа) відповідає за своєчасне медичне обстеження засудженого інваліда та оформлення його медичної документації.
Начальник установи відповідає за своєчасне направлення засудженого інваліда на медичне обстеження та подальшу передачу необхідних матеріалів до МСЕК для проведення експертизи.
Експертиза засудженого інваліда проводиться МСЕК на виїзних засіданнях в установах за домовленістю між начальником установи та головою МСЕК або заочно, у виняткових випадках, на підставі медичної справи і направлення за формою, яка встановлена Міністерством охорони здоров'я.
Оплата праці членів МСЕК під час виїзних засідань проводиться у порядку, визначеному спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 N 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за N 1209/11489
МСЕК готує про засуджених, визнаних інвалідами, довідку.
Оригінал довідки додається до особової справи засудженого інваліда. Копію довідки в триденний термін МСЕК надсилає до управління соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, на території яких розташована установа.
Виплата засудженим пенсії у зв'язку з інвалідністю за час позбавлення волі здійснюється на загальних підставах.

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.